22 sty, 2019
Kominki Mefisto
Biokominki

Biokominki

kratki.plFirma znana i ceniona z wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków. Firma istnieje na rynku polskim od 1998 roku.

 

 


Biokominek z serii ALPHABiokominek z serii ALPHA to rozwiąznie dla osób, które nie moga mieć
tradycyjnego kominka w domu. To niewielkich rozmiarów biokominek
o prostym i nowoczesnym wyglądzie.

Biokominek ALPHA można montować na dwa sposoby:
- wieszając go bezpośrednio na ścianie (przy użyciu otworów
znajdujących się w tylnej ścianie biokominka)
- lub zamontować we wnęce lub na specjalnie zbudowanym do tego
celu elemencie dekoracyjnym wystającym ze ściany.

Waga - 18 kg.
Materiał obudowy: stal czarna malowana.
Materiał pojemnika na biopaliwo: stal nierdzewna.

 

Instrukcja Strona Producenta

 

 


Biokominek JULIETBiokominek JULIET to rozwiąznie dla osób, które nie mogą mieć
tradycyjnego kominka w domu. Stanowi on idealne uzupełnienie 
dużych i nowoczesnych przestrzeni komercyjnych (takich jak restauracje, SPA, salony wystawiennicze).

Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą uzyskać bardziej
realistyczne wrażenie ognia. Ostatnie rozwiązanie pozwala uzyskać
efekt tradycyjnego kominka i daje możliwość zaaranżowania
dodatkowej, własnej obudowy według indywidualnej potrzeby
każdego klienta. Plusem biokominka zainstalowanego w ten sposób
jest to, że zajmuje on o wiele mniej powierzchni niż tradycyjny kominek.

Waga - 33 kg.
Materiał obudowy: stal czarna malowana proszkowo, stal szlifowana.
Materiał pojemnika na biopaliwo: stal nierdzewna.

 

Instrukcja Strona Producenta


Biokominek MISABiokominek MISA to propozycja dla osób zdecydowanych
na biokominek wolno stojący. Jego prostota oraz niewielkie
wymiary powodują, że można go zastosować w każdym
pomieszczeniu mieszkalnym od dużych przestrzeni
aż po mieszkania w blokach czy tarasy. Wykonany z blachy
nierdzewnej, pokryty farbą proszkową w kolorze czarnym.

Wyposażenie:
- prostokątny pojemnik krótki na biopaliwo; pojemność: 1,2 l
- rączka regulująca do pojemnika
 

Instrukcja Strona Producenta

 


Więcej produktów firmy Kratki.pl <<<Zobacz>>>


ConmotoNa każ­dym eta­pie powsta­wa­nia pro­duk­tów Con­moto pra­cują nad nimi ludzie nie tylko z wyso­kimi kwa­li­fi­ka­cjami i doświad­cze­niem, ale przede wszyst­kim z pasją i miło­ścią do two­rze­nia.

 

 


rollfireNie­za­leżny w swo­jej for­mie, a jed­no­cze­śnie przy­ku­wa­jący uwagę, dwie tafle szkła zamon­to­wane po bokach czy­nią go cał­ko­wi­cie prze­zro­czy­stym co pozwala na delek­to­wa­nie się wido­kami roz­po­ście­ra­ją­cymi się za komin­kiem w bla­sku mie­nią­cego się ognia.

Instrukcja Strona Producenta Katalog

 

 

 


QUADROBio­ko­mi­nek QUADRO zachwyci każ­dego miło­śnika ognia. Jest bar­dzo funk­cjo­nalny, można go uży­wać jako wol­no­sto­jące źródło ognia lub zamon­to­wać w miej­scu ist­nie­ją­cego kominka.

Instrukcja Strona Producenta Katalog

 

 

 

 

 

 


Więcej produktów firmy Conmoto <<<zobacz>>>